Truca'ns:    973 23 70 37

Fiscalitat

 

aet

Es realitzen:
- Estudis previs a l’ inici de l'activitat per optimitzar i elegir el règim tributari més adient.
- Assessorament i informació sobre variacions, i novetats que es produeixin.
- Seguiment i Suport.
- Interposició de Recursos, elaboració i presentació d'escrits.
- Assistència a inspeccions d'Hisenda.
- Realització de declaracions periòdiques d'IVA; IRPF; Impost de Societats; informatives…
- Altes, baixes i modificacions censals etc....
- Sol•licitud de certificats tributaris.
- Confecció de llibres registre oficials
- Declaracions sobre la RENDA de les persones físiques i de Patrimoni