Truca'ns:    973 23 70 37

Comptabilitat

 

comptabilitat

Assessorament i Gestió Comptable d'Empreses.
Seguiment periòdic, segons necessitats del client.
Elaboració i Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil.
Elaboració i legalització dels Llibres Oficials de Comptabilitat.