Truca'ns:    973 23 70 37

Fiscalitat

 

+ info...

Comptabilitat

 

+ info...

Empreses

 

+ info...

Fiscalitat

Es realitzen:
- Estudis previs a l’ inici de l'activitat per optimitzar i elegir el règim tributari més adient.
- Assessorament i informació sobre variacions, novetats que es produeixin.
- Seguiment fiscal.
- Interposició de Recursos, elaboració i presentació d'escrits.
- Assistència a inspeccions d'Hisenda.
- Realització de declaracions trimestrals i anuals d'IVA; IRPF; Impost de Societats; altes, baixes i modificacions censals etc....
- Sol•licitud de certificats tributaris.
- Confecció i dipòsit de Comptes anuals, Memòria, llibres comptables en el Registre Mercantil.
- Declaracions de la RENDA de les persones físiques i de Patrimoni